ഇന്ത്യന്‍ മെഡിസിനുകള്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാന്‍ ചൈന

ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള മരുന്ന് ഇറക്കുമതിക്ക് ചൈന ഒരുങ്ങുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ മരുന്നുകളില്‍ ചൈനക്കാര്‍ക്കുള്ള വിശ്വാസം കണക്കിലെടുത്താണ് ഇറക്കുമതിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നത്.കാന്‍സറിനുള്ള മരുന്നുകളാകും കൂടുതലായി വാങ്ങുക. ഇന്ത്യന്‍ മരുന്നുകള്‍ക്ക് ചൈന ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തിരുവയില്‍ മാറ്റം വരുത്താനും കൂടുതല്‍ ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനികള്‍ക്ക് ലൈസന്‍സ് അനുവദിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവില്‍ പാശ്ചാത്യ മരുന്നുകളെക്കാള്‍ ഇന്ത്യന്‍ മരുന്നുകള്‍ക്കാണ് ചൈനയില്‍് പ്രധാന്യം. ഇന്ത്യയുമായി ആരോഗ്യരംഗത്ത് കൂടുതല്‍ സഹകരണം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്ന് തങ്ങളെന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ പ്രതിനിധി ഹൂവാ ചുയിങ് പറഞ്ഞു. ചൈനയില്‍ ഈയടുത്തായി പുറത്തിറങ്ങിയ ലുക്കീമിയ പേഷ്യന്റ് എന്ന ചിത്രത്തില്‍ ചൈനയില്‍ ഇന്ത്യയുടെ മരുന്നുകളുടെ പ്രധാന്യം പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*