ഇന്ത്യയുടെ വ്യാവസായിക വളര്‍ച്ചാനിരക്ക് നാലുമാസത്തെ ഉയര്‍ന്ന നിരക്കില്‍

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഉത്പാദന മേഖലയിലും മൂലധന സാമഗ്രി മേഖലയിലുമുള്ള മുന്നേറ്റത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ വ്യാവസായിക ഉത്പാദന വളര്‍ച്ച നാലു മാസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കിലെത്തി. ജൂണില്‍ ഏഴു ശതമാനമായി വളര്‍ച്ചാനിരക്ക് ഉയര്‍ന്നു. 2018 ഫെബ്രുവരിയിലും ഏഴു ശതമാനമായിരുന്നു വ്യാവസായിക വളര്‍ച്ച. മെയ് മാസം വ്യാവസായിക ഉത്പാദന വളര്‍ച്ച 3.9 ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു.

ഓണം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഉത്സവ സീസണിനു മുന്നോടിയായി കമ്പനികള്‍ ഉത്പാദനം വര്‍ധിപ്പിച്ചതാണ് ഉയര്‍ന്ന വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് കാരണം. വ്യാവസായിക ഉത്പാദന സൂചികയുടെ 77.63 ശതമാനവും സംഭാവന ചെയ്യുന്ന മാനുഫാക്ചറിങ് മേഖല 6.9 ശതമാനം വളര്‍ച്ച കൈവരിച്ചു. മൂലധന സാമഗ്രി മേഖലയാകട്ടെ 9.6 ശതമാനം വളര്‍ച്ചയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഗൃഹോപകരണങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം 13.1 ശതമാനം വര്‍ധിച്ചു.

സുപ്രധാന വ്യവസായ മേഖലകളുടെ മൊത്തം ഉത്പാദന വളര്‍ച്ച 6.7 ശതമാനമായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏഴു മാസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കാണ്. ഖനന മേഖല 6.6 ശതമാനവും വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം 8.5 ശതമാനവും പ്രൈമറി ഗുഡ്സ് 9.3 ശതമാനവും ഉയര്‍ന്നു.

നടപ്പു സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിന്റെ ആദ്യ മൂന്നു മാസക്കാലയളവില്‍ വ്യാവസായിക ഉത്പാദന വളര്‍ച്ച 5.2 ശതമാനമാണ്. 23 വ്യവസായ മേഖലകളില്‍ 19 എണ്ണവും വളര്‍ച്ച രേഖപ്പെടുത്തി. കംപ്യൂട്ടര്‍-ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് മേഖലയിലെ ഉത്പാദന വളര്‍ച്ച 44 ശതമാനമാണ്.

ജൂലായ്-സെപ്റ്റംബര്‍ കാലയളവിലും വ്യാവസായിക ഉത്പാദനം മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലായിരിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. അതേസമയം, ഉത്സവകാല കച്ചവടം മോശമായാല്‍ അത് അടുത്ത മാസങ്ങളില്‍ ഉത്പാദനത്തെ ബാധിക്കും..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*