എയര്‍ടെല്‍ ബാങ്കിന് റിസര്‍വ് ബാങ്ക് അനുമതി നല്‍കി

രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ മൊബൈല്‍ സേവന ദാതാക്കാള എയര്‍ടെല്ലിന്റെ ബാങ്കിന് റിസര്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അനുമതി .

ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം മുതല്‍ എയര്‍ടെല്‍ പെയ്‌മെന്റ് ബാങ്കിന് പുതിയ ഉപഭോക്താക്കളെ ചേര്‍ത്ത് പ്രവര്‍ത്തനം പുനരാംഭിക്കാനാണ് റിസര്‍ ബാങ്ക് അനുമതി നല്‍കിയത്.

ആധാർ ഇ.കെ.വി.സി അടിസ്ഥാനമാർക്കി പുതിയ ഉപഭോക്താക്കളെ ചേർക്കാനുള്ള അനുമതിയും യു.ഐ.ഡി.എ.ഐ നിന്നും പേയ്മെന്റ്സ് ബാങ്കിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എല്ലാവരുടേയും സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യത്തിന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നയത്തിലൂന്നിയാകും തങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനമെന്ന് എയര്‍ടെല്‍ പേയ്‌മെന്റ് ബാങ്ക് വക്താവ് അറിയിച്ചു..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*