കണ്‍സ്യൂമര്‍ ഫെഡിന്റെ ‘മൈ ത്രിവേണി’ സ്മാര്‍ട് കാര്‍ഡ്

കൊച്ചി:കണ്‍സ്യൂമര്‍ ഫെഡിന്റെ ‘മൈ ത്രിവേണി’ സ്മാര്‍ട് കാര്‍ഡ് നിലവില്‍ വന്നു. ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കു പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ലഭിക്കും. കണ്‍സ്യൂമര്‍ഫെഡിന്റെ എല്ലാ ത്രിവേണി സ്റ്റോറുകളിലും ഇതുപയോഗിക്കാനാകും. കാര്‍ഡ് വാങ്ങുന്നവര്‍ക്ക്, പിന്നീടു മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ വഴിയും ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ നേടാം.

അഞ്ചു തട്ടുകളിലായി അര ശതമാനം മുതല്‍ മൂന്നു ശതമാനം വരെ വിലക്കിഴിവാണു സ്മാര്‍ട് കാര്‍ഡ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ലഭിക്കുക. ത്രിവേണിയുടെ പ്രത്യേക ഓഫറുകളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും എസ്എം എസ് വഴി ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്യും. 15 രൂപയാണു കാര്‍ഡിന്റെ വില. കണ്‍സ്യൂമര്‍ഫെഡ് എല്ലാ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കും നല്‍കുന്ന വിലക്കിഴിവിനു പുറമെയാണ് സ്മാര്‍ട് കാര്‍ഡ് ആനുകൂല്യങ്ങള്‍.

കണ്‍സ്യൂമര്‍ ഫെഡിന്റെ മെഡിക്കല്‍ സ്റ്റോറുകളിലും സ്മാര്‍ട് കാര്‍ഡ് പദ്ധതി പരിഗണനയിലുണ്ടെന്നു കണ്‍സ്യൂമര്‍ഫെഡ് ചെയര്‍മാന്‍ എം. മെഹബൂബ് അറിയിച്ചു..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*