കേരള ബാങ്കിന് അനുമതിയായില്ല

തിരുവനന്തപുരം: കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരണം ചിങ്ങം ഒന്നിന് നടത്താനാകുമെന്ന സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപനം റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാല്‍ പാളി. സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാരിന്റെ അപേക്ഷ റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ പരിഗണനയിലാണെങ്കിലും അനുമതി വൈകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കേരളത്തിന് വിവരമില്ല. റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ആവശ്യപ്പെട്ട എല്ലാ നിബന്ധനകളും പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*