ഡിജിറ്റല്‍ പണമിടപാട് നടത്തുന്നവര്‍ക്ക് 2 ശതമാനം ജിഎസ്ടി ഇളവ്; പണരഹിത ഇടപാട് വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ കച്ചകെട്ടി കേന്ദ്രം

ഡിജിറ്റല്‍ പണമിടപാട് നടത്തുന്നവര്‍ക്ക് രണ്ടു ശതമാനം ജിഎസ്ടി ഇളവ് നല്‍കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം. നോട്ടു നിരോധനത്തെ തുടര്‍ന്ന് തോതില്‍ ഡിജിറ്റല്‍ പണമിടപാട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വീണ്ടും ജിഎസ്ടിയിലൂടെ പൊടി തട്ടിയെടുക്കാന്‍ ഉള്ള ശ്രമമാണ്.

ജൂലൈ 21 നു ചേരുന്ന 28-ാമത് ജിഎസ്ടി കൌണ്‍സിലില്‍ ഡിജിറ്റല്‍ പണമിടപാട് മുഖ്യ അജണ്ടയാണ് എന്ന് ധനമന്ത്രാലയം സൂചന നല്‍കി കഴിഞ്ഞു. സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രിമാരുടെ സമിതി ഇതിനു നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

18 ശതമാനം ജിഎസ് ടിയുള്ള ഉല്പന്നം വാങ്ങുമ്പോള്‍ 16 ശതമാനം മാത്രമേ ഈടക്കുകയുള്ളു. നോട്ടായി നല്‍കുമ്പോള്‍ ഇത് മുഴുവന്‍ തുകയായി നല്‍കേണ്ടി വരും. രണ്ടു ശതമാനം ഇളവുകള്‍ നല്‍കുമ്പോള്‍ വമ്പിച്ച തോതില്‍ ഉപഭോക്താക്കളെ പണരഹിത ഇടപാടിലേക്ക് നയിക്കും എന്നതാണ്..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*