ഫെഡറല്‍ ബാങ്കിന് 262 കോടിരൂപ ലാഭം

മുംബൈ: ഫെഡറല്‍ ബാങ്കിന് നടപ്പുസാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ലാഭത്തില്‍ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വര്‍ധനവ്. 262.71 കോടിരൂപയുടെ ലാഭമാണ് കമ്പനി നേടിയത്. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം 210.15 കോടി രൂപയായിരുന്നു ലാഭം. നടപ്പുസാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ ഇതേപാദത്തില്‍ ബാങ്കിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനലാഭം 603 കോടിരൂപയാണ് .മൊത്തം ഡപ്പോസിറ്റ് 111,242 കോടിരൂപയാണ്..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*